Lørdag den 28. november er det den internasjonale «Buy nothing day» – Årets kjøpefrie dag. Denne aksjonen har som formål å bevisstgjøre forbrukere verden over om sitt forbruk, til støtte for en mer bærekraftig utvikling.

Shoppemamma støtter aksjonen, og har en kjerneverdi i å verdsette produkter som gjør at man kan beholde både shoppegleden og en miljøvennlig profil. Å handle til barna, familien og seg selv behøver ikke innebære et enten-eller, flere og flere produsenter og nettbutikker framstiller og tilbyr nå produkter i alle kategorier som gjør at man ikke trenger gå på akkord med egne verdier eller miljøet når man kjøper ting.

Å tenke «kvalitet» framfor «kvantitet» når man handler, er også en tanke mange velger å ha i bakhodet.

Svenske Ecoloco er en av nettbutikkene som støtter opp om Buy nothing day, og markerer årets kjøpefrie dag med å ha stengt denne dagen. Les mer om Årets kjøpefrie dag her.