Et nytt barnehageår nærmer seg, og for mange små er det kanskje også det første året i barnehagen. Felles i begge tilfeller, er at å gå i barnehage medfører også et visst behov for diverse klær og utstyr til bruk i barnehagen. Her er vår liste over hva vi anbefaler å ha av klær og utstyr til bruk i barnehagen.