Leker og klær var de produktene som hyppigst ble innrapportert i 2009 til EUs varselsystem Rapex. Rapex er et varselsystem i EU, hvor landene varsler hverandre om produkter med alvorlig sikkerhetsrisiko.

De vanligste risikofaktorene er kjemikalier og skader som følge av bruk av produktet, og leker sto for 28 % av innrapporteringene. På 2. plass kom klær, sko og moteartikler med 23% av innrapporteringene. Det er i klær og sko man finner flest risikoer i forhold til kjemikalier og skadelige giftstoffer, og i mange EU-land ble det funnet det sterkt allergifremkallende stoffet DMF. DMF er et anti-muggmiddel som benyttes under f.eks transport av klær, eller som små poser som ligger sammen med sko og klær.  I kategorien ‘leker’, er det risiko for skader (som kvelning, elektrisk støt og avklemning) som ble hyppigst innrapportert.

Kina det vanligste tillverkningslandet

I Rapex kartlegger man også fra hvilken land de farlige, innrapporterte produktene kommer fra, og i 2009 sto produkter tilverket i Kina for den i særklasse største andelen, med hele 60% av andelen innrapporteringer. Produkter som ble laget i EU, kom som nummer 2,  med 20 %.

Kilde: Konsumentverket

[facebook_ilike]