En fersk britisk undersøkelse viser at jentebabyer uten å nøle velger stereotypiske leker for deres aldersgruppe. De små jentene setter sporenstreks retning mot dukkene, mens guttene velger lekebiler.

Disse funnene, som er de første som viser vesentlige forskjeller mellom kjønnenes preferanser i en så ung aldersgruppe, antyder at det er et biologisk grunnlag for deres preferanser.

Psykologene Brenda Todd og Sara A.O. Thommesen ved City University i London, utførte undersøkelsen på 90 barn i alderen 9 til 36 måneder. Undersøkelsen viste signifikante forskjeller i hvilke leker barna valgte. Barna ble plassert 1 meter fra lekene, og kunne fritt velge blant dem. Det var totalt 7 leker, hvor noen var valgt ut etter typiske stereotypier ; dukke, bil, rosa bamse, blå bamse, gravemaskin, ball og lekeservise/kjøkken. Hva de valgte, og hvor lenge de lekte med hver leke, ble dokumentert.

Blant babyene og de minste barna (9 til 14 måneder), var det stor forskjell mellom kjønnene. Jentene lekte vesentlig lenger med dukken enn guttene gjorde, og guttene brukte mye lenger tid på å leke med bilen og ballen enn jentene gjorde.

Guttene uinteressert i dukkene

Blant 2- og 3-åringene, brukte guttene nesten 90 % av tiden på å leke med bilene, mens jentene såvidt rørte dem. Jentene på sin side, brukte 50% av tiden på å leke med dukker, mens kun 2 av guttene såvidt tok på dukkene. Det var ingen sammenheng mellom hvilke leker foreldrene anså som mest passende for gutter eller jenter, og de lekene babyene/barna selv valgte.

Forskerne presenterte funnene i undersøkelsen på British Psychological Societys årlige konferanse nylig, og Psykologspesialist Ingrid Eide Christiansen sier «barn på denne alderen er allerede utsatt for en stor del av sosialisering som kan være med å forme deres preferanser. Gutter får «leker som kjører», mens jenter får bamser og dukker som de kan stelle med.
Men i denne nye undersøkelsen av så små barn, ser vi at forskjellene er vesentlige selv i så ung alder. Dette antyder at det kan være en biologisk basis for deres valg. Funnene stemmer overens med at det er et biologisk grunnlag i barn for hvilke leker de viser interesse for.  Gjennom evolusjonen har menn tilpasset seg til å trekkes mot objekter i bevegelse, mens kvinner foretrekker for eksempel mykere farger som rosa- fargen av en nyfødt baby».

Denne nye undersøkelsen kan indikere at «politisk korrekte» forsøk på å styre barna mot leker de normalt ikke velger  å leke med, er dømt til å mislykkes. Om ikke annet kan den gi en forklaring på fenomenet «gutteleker» og «jenteleker».

Kilde: Universitetet i London

[facebook_ilike]