Økologiske produkter – hva og hvorfor?

Besvisstheten om miljøet og tingene vi omgir oss med i det daglige, øker stadig. For få år tilbake siden, var  det at klær skulle være ‘økologiske’, noe man her i landet stilte seg uforstående til- om man i det hele tatt hadde hørt begrepet.  I 2009 er...