Klima og forurensningsdirektoratet har nettopp lansert sin nye forbrukerportal Er det farlig? – om farlige stoffer i forbrukervarer ( www.erdetfarlig.no). Nettstedet er dannet på bagrunn av at 6 av 10 nordmenn opplever at de får for dårlig informasjon om stoffer som er helse- og miljøskadelige. Det oppdages stadig nye tilfeller av skadelige stoffer i forbruksvarer- her kan det nylige fokuset på BPA i smokker og tåteflasker nevnes som et eksempel, eller det at man har oppdaget at det er tungmetaller som kvikksølv i gummisko av type crocs. Unngå phtalater i leker

Barn er spesielt sårbare når det kommer til å utsettes for helseskadelige stoffer, og på Er det farlig? vil man nå kunne få en lettvint oversikt over problematiske stoffer i som kan være til hjelp under valg av barneklær, leker, babyutstyr, stelleprodukter og lignende.

Vi omgir oss i det daglige med store mengder kjemiske stoffer, og man er bekymret for hvordan dette vil kunne påvirke oss på sikt. Alt vi spiser, drikker, puster inn, smører oss inn med og omgir oss med på en daglig basis, vil samles opp både i vår egen kropp og i miljøet rundt oss. Dette er ingen ønskelig situasjon om det er skadelige stoffer det er snakk om som samles opp, og Er det farlig? vil derfor gi deg råd til hvordan du unngår slike stoffer, og unngår at de havner i miljøet.

På nettstedet vil du blant annet finne informasjon om

  • Hvilke skadelige stoffer som man bør unngå
  • Hvordan man kan unngå dem
  • Hvordan man håndterer dem
  • Tips og råd til en grønnere hverdag
  • Svanemerking og annen miljømerking

Du finner også en praktisk ferdigutfylt brevmal, som du kan bruke til å sende til produsenter og lignende for å kreve svar på om et produkt inneholder helse-eller miljøskadelige stoffer.

Besøk Er det farlig.no

Kilde: Klima-og forurensningsdirektoratet

[facebook_ilike]