Det er ikke bra for barnas selvbilde og trygghet når voksne roper og skriker mye. Det er fullt mulig å få veloppdragne barn, helt uten å måtte heve stemmen noe særlig. Her kan du lese 8 gode råd om hvordan du går frem.

Selv om barnet er i den alderen der det er i ferd med å bli et mer selvstendig individ, gjør ting det ikke får lov til, slår andre barn eller lignende, er det ikke nødvendig å skjelle det ut. For mye kjeft kan gå ut over barnets selvbilde og skape mye utrygghet. Derfor gir vi deg 8 gode råd om barneoppdragelse – helt fritt for rop og skrik!

1. Tell til 10
Hvis du blir sint for noe barnet ditt har gjort, tell til 10 før du sier noe. Gi deg selv litt tid til å tenke, før fu foretar deg noe du kanskje vil angre på.

2. Spør barnet
Sett deg inn i situasjonen og forstå barnets følelser. Start for eksempel med å spørre ”Hvordan har det seg at du….?”

3. Se situasjonen fra barnets perspektiv
Barn handler og tenker litt annerledes enn voksne. Bruk derfor litt tid på å prøve å forstå, og se, situasjonen fra barnets side.

4. Lytt til barnet
La barnet selv fortelle hva det tenkte i situasjonen. Hvis barnet enda ikke kan snakke, prøv å se etter tegn på barnets følelser.

Kjefting og smelling i hjemme kan være skadelig for barna – dessuten er det helt unødvendig og lite effektivt.

Kjefting og smelling i hjemme kan være skadelig for barna – dessuten er det helt unødvendig og lite effektivt.

5. Gi barnet noen ord
Hjelp barnet med å sette ord på, og forklare, hva det tenkte i situasjonen. Du kan for eksempel si: ”Var det fordi du gjerne ville ha den lekebilen?” eller ”Det er ganske vanskelig å ta på buksene sine selv.”. På den måten viser du barnet at du forstår og tar følelsene dets på alvor.

6. Sett grenser
Det er ikke vanskelig å sette grenser, helt uten å kjefte. Øv deg på å være rolig og bestemt når du setter grenser, kanskje det virker for deg også.

7. Gi barnet alternative løsninger
For eksempel kan man løse en konflikt med: ”Ville du ha lekebilen? Den leker Sofie med nå. Men, du kan få denne fotballen i stedet å leke med, gå og spark litt fotball i hagen nå”. Eller: ”Du får ikke lov til å slå, men du kan godt får rope og skrike litt i stedet”.

8. Vær innstilt på å gjenta deg selv
Små barn forstår som regel ikke beskjeder, verken første eller andre gang. Forbered deg på å måtte gjenta deg selv en rekke ganger. Ofte kreves det at du både må fortelle, og vise selv med handling, det du vil formidle. Du må for eksempel ofte flytte barnet ut av konfliktsituasjonen flere ganger, for å avlede oppmerksomheten, før barnet slipper taket på hva nå enn det er det så gjerne vil gjøre.