Riktig sikring av barn i bil har kommet sterkt i fokus de siste årene, og et faktum som belyses mer og mer, er at barn opp til 4 år bør sitte i bakovervendte bilseter. Men hvorfor er det egentlig best å sitte bakovervendt?

Reduserer risiko for alvorlige skader med 90 %

Forskning viser at risikoen for alvorlige skader og død ved kollisjon, reduseres med hele 90 % for barn som sitter sikret i bakovervendte bilseter.  Sitter barnet derimot forovervendt, er risikoen kun rundt 50 % mindre enn om barnet hadde sittet helt usikret. Årsaken til denne forskjellen, er at hos små barn, er hodet mye større i forhold til kroppen enn hos voksne. Ved frontkollisjoner vil derfor barnehodet og nakken få en ekstremt stor belastning ved å sitte forovervendt, enn ved å sitte i et bakovervendt bilsete. Denne belastningen gir en stor risiko for alvorlige skader og død. I filmen under kan du se forskjellene på forovervendt og bakovervendt bilsikring ved kollisjon.

Ønsker påbud om bakovervendt for barn under 4 år

Trygg Trafikk støtter forslaget fra ANEC ( (Europeisk forbrukerråd for standardisering og sertifisering som representerer forbrukerorganisasjonene i EU- og EFTA-landene), om å påby at barn under 4 år skal sikres med bakovervendte bilstoler. I forslaget heter det blant annet at produksjon og salg av forovervendte bilseter i vektklasse 1 som er godkjente i dag skal stoppes i løpet av en periode på 5 år.

Undersøkelser har vist at en stor andel norske barn sitter forovervendt fra ung alder, trass stort fokus på viktigheten av bakovervendt bilsikring. Overlege Tor Einar Calisch ved barneintensivavdelingen ved Ullevål universitetssykehus mener man bør gå hardt til verks for å stoppe bruk av forovervendte bilseter. Calish mener det riktige er å forby forovervendt sikring av barn under 4 år, og at man skal stramme inn på praksisen med å gi bøter for barn som ikke er sikret etter forskriftene. «Barn som ikke sikres på måten som anbefales, får store og alvorlige skader, som lammelser, alvorlige hjerneskader og et liv i rullestol. Disse skadene kunne i en stor del av tilfellene vært unngått om barnet hadde vært sikret bakovervendt».

Ikke farlig å sitte med bøyde bein

Mange kan oppleve at det ser trangt ut for større barn å sitte bakovervendt. Det er imidlertid helt ufarlig for barnet, og barnet selv opplever gjerne dette som helt uproblematisk. Barneskjellettet er fleksibelt på en helt annen måte enn hos oss voksne, og barnet vil på ingen måte ta skade av å sitte med bøyde bein.

Ekstra viktig i nye biler

Selv om man kanskje skulle tro at det er «ekstra ille» å sitte i et forovervendt sete i en gammel bil, er det i virkeligheten stikk motsatt. Nye biler har et mye stivere karosseri, for å sikre at coupeen skal holdes intakt selv ved kollisjoner i høy hastighet. Dette fører til at bilen blir sikrere for voksne, men for barna som sitter i bilsete, fører det også til enda større belastning på kroppen, da færre av kreftene ved kollisjonen taes ut ved deformering av coupeen. De voksne blir beskyttet mot disse kreftene med airbager – og barnet beskyttes da altså best ved å sitte i et bakovervendt bilsete.

I tillegg til at setet bør være bakovervendt, er det også viktig at setet skal være montert riktig. Ønsker du å lese mer om temaet bilsikring, anbefaler vi å besøke Trygg Trafikk sine nettsider. På jakt etter bilsete? Besøk vår store nettbutikkguide under seksjonen Bilseter. Lese andres erfaringer med bilseter? Besøk vår avdeling Brukererfaringer.

[facebook_ilike]