Fra 2 – 8 årsalderen utvikles barnas hjerne og motorikk. Du kan se på tegningene de lager hvordan denne utviklingen skjer skritt for skritt.

Mens noen barn elsker å tegne, synes andre det er kjedelig. Det er stor forskjell på hva barn liker. Hvis barna heller vil danse, synge eller spille fotball, så la dem gjøre dét i stedet for å tvinge dem til å tegne.

Ofte er jenter mer interessert i å tegne enn gutter. For alle barn gjelder allikevel at jo mer de øver seg, jo bedre blir de. Aldersinndelingene nedenfor er derfor bare skjønnsmessig. Noen barn vil lære raskere enn andre.

Slik tegner barn

2 år:
Når barnet er blitt to år, vil det kunne sette sine første bevisste streker på papiret. Det vil oftest være prikker, streker og store kruseduller med to – tre farger. Barnet kan som regel fint fortelle deg hva tegningen skal forestille. Den samme krusedullen kan så bety flere forskjellige ting i løpet av tiden det tar barnet å tegne den.

3 år:
Treåringen tar stadig i bruk forskjellige farger, men nå kan de også tegne personer. Som regel vil tegningen forestille dem selv, mor og far eller søsken. Ofte blir personene fremstilt med store hoder (hodefotinger). Hvis en treåring tegner armer og ben, vil de som oftest sitte på hodet.

4 år:
Fireåringen tegner for det meste omrisset av motivet som han eller hun ønsker å tegne. Det kalles for ”skjemategninger”. Tegningene forestiller enkle ting som de synes er spennende her og nå. Når fireåringen tegner et menneske, kan det gjerne ha både hode, kropp, armer og ben, men det er ikke sikkert at de er helt riktig plassert. Armer og ben kan gjerne sitte på hodet. Foreløpig er det ikke mange mindre detaljer i bildet, men til gjengjeld fylles papiret med et vell av farger.

5 år:
Nå er barnets fingre blitt lenger – og det vokser stadig. Det betyr at det er blitt lettere å holde på og styre blyanten. Barnets grep minner mer og mer om de voksnes. Dette kalles for et ”supinert” grep. Grepet gjør at barnets bevegelser med blyanten blir roligere, og barnet er i stand til å tegne mer presist og detaljert.

6 år:

De fleste barn synes det er morsomt å utfolde seg kreativt. Tegning er en fin aktivitet å gjøre sammen med barna.

De fleste barn synes det er morsomt å utfolde seg kreativt. Tegning er en fin aktivitet å gjøre sammen med barna.

Når barnet er rundt skolealder, vil barna være klare for å bruke blyanten mer presist. De vil ganske sikkert ønske å øve på å skrive bokstaver og tall – og kanskje skrive sitt eget navn. Du vil også observere flere detaljer i barnas tegninger – som øyne, nese, munn og riktig hårfarge. Om barna skal skrive konsentrert over lenger tid, kan de få vondt i håndleddet. Det er derfor ikke unormalt at barna skifter hånd etter en stund.

7 år:
Sjuåringen mestrer nå finmotorikken svært så godt, og herfra og to til tre år frem i tid, vil tegninger være et fantastisk middel for barn til å uttrykke sine følelser på.
Fantasien er svært viktig for barn. Å kunne tegne en gjenstand handler mer om å formidle det barnet oppfatter tingen som fremfor en presis gjengivelse av gjenstanden. Det er derfor barn av og til tegner ting som ikke alltid gir mening for de voksne.

Å tegne er en måte å være kreativ på. Det er derfor ikke sikkert at akkurat ditt barn vil ta i bruk tegning som virkemiddel. Men hvis barnet ditt elsker å tegne, så gi ham eller henne gode tegneredskaper, og ta gjerne selv også del i leken. Noen barn liker å se foreldrene tegne fremfor selv å sitte med blyanten.