Lurer du noen ganger på hvor høyt barnet ditt blir? Det kan du ta rede på, sånn noenlunde i alle fall.

Barn vokser seg til en viss grad like høye som sine foreldre. Er begge foreldrene lave innenfor normalområdet, vil sannsynligvis barnet bli noenlunde like høyt. Det motsatte er også vanlig. Høye foreldre får ofte høye barn. Vår tids stadig forbedre kosthold og helse har også ført til at gjennomsnittshøyden i befolkningen øker. Du kan derfor forvente at barna ofte blir litt høyere enn foreldrene sine.

Det finnes matematiske formler som lar deg beregne sånn cirka hvor høyt barnet ditt kommer til å bli. Husk at beregningene aldri vil være nøyaktige, og gir kun en pekepinn. Regn med at variasjonene kan gjerne være +/- 8,5 cm.

Gutters høyde

Man kan beregne gutters forventede slutthøyde basert på en målhøyde, på denne måten:

Målhøyde = (fars høyde + mors høyde) / 2 + 6,5 cm.

Eksempel
Far = 180 cm, mor = 165 cm.
Målhøyde = (180 + 165) / 2 + 6,5 = 179 cm.

Guttens forventede slutthøyde blir da 179 cm +/- 8,5 cm, det vil si mellom 170,5 cm og 187,5 cm.

Jenters høyde

De blir nok like store til slutt. Barn blir som regel like høye som sine foreldre.

De blir nok like store til slutt. Barn blir som regel like høye som sine foreldre.

Beregningen for jenters slutthøyde bruker nesten samme formel som for gutter, men med ett viktig unntak.

Som for gutter, starter vi med en målhøyde:

Målhøyde = (fars høyde + mors høyde) / 2 – 6,5 cm.

Forskjellen er altså at vi trekker fra (minus) 6,5 cm i stedet for å legge til som for guttene.

Eksempel
Far = 180 cm, mor = 165 cm.
Målhøyde = (180 + 165) / 2 – 6,5 = 166 cm.

Jentas forventede slutthøyde er da 166 cm +/- 8,5 cm, det vil si mellom 157,5 cm og 174,5 cm.