Leker på topp når farlige produkter innrapporteres

Leker og klær var de produktene som hyppigst ble innrapportert i 2009 til EUs varselsystem Rapex. Rapex er et varselsystem i EU, hvor landene varsler hverandre om produkter med alvorlig sikkerhetsrisiko. De vanligste risikofaktorene er kjemikalier og skader som følge...