Det hender at barn drukner og ender opp på sykehus, fordi de har falt i et basseng uten oppsyn av voksne. I verste fall ender det med død. Mange tror at de fleste drukningsulykker inntreffer i havet, men faktum er at det er flere små barn som drukner i hjemmet, enten i badekar eller bassenger.

Barn som bader i hagen

Dessverre skjer det mange ulykker med barn i små bassenger.

Dessverre skjer det mange ulykker med barn i små bassenger.

Det er naturlige farer overalt rundt oss, også i hagen og i hjemmet. Barn lærer etterhvert å omgås disse på en sikker måte. Derfor kan det virke litt overbeskyttende å anse en liten plaskedam som en fare for de små. Det er likevel slik at flere barn dør årlig som en følge av drukningsulykker i selv små plaskedammer.

Derfor er det viktig at de voksne er oppmerksomme og holder oppsyn. Kunnskap og data fra slike ulykker samles inn av myndighetene, og blir brukt til å utarbeide retningslinjer, både for hvordan produkter skal utformes, og for hvordan man kan unngå drukningsulykker.

Plaskebassenget i hagen kan være farlig

I et vanlig plaskebasseng er det ingen umiddelbar fare for at voksne skal kunne drukne. For barn er det annerledes. Uten tilstrekkelig oppsyn, kan selv små basseng være farlig for de minste dersom de faller i dem. Dette gjelder spesielt barn i alderen fra 1 til 4 år. De fleste hagebassenger og dammer til for eksempel fisk, kan være spennende for de små å titte i. De er også ofte dypere enn man tror. Dersom du har slike i hagen din, kan det være en god idé å vurdere å sikre disse.

Still deg selv disse spørsmålene dersom du har et basseng eller en dam i hagen:

• Hvor dyp er den? Selv på 50 cm vil et lite barn ha problemer med å holde hodet over vann.
• Hvordan er adkomsten til vannet? Må man gå gjennom huset, eller kan barna komme seg til dammen uten at man merker det?

Sørg for barnas sikkerhet og skaff deg informasjon om hvordan du best beskytter dem mot drukningsulykker!