Veien til en sunnere familie trenger ikke være vanskelig. Og den behøver slett ikke være kjedelig! Sunn mat kan både smake godt og være enkel og rask å tilberede. Mosjon skal ikke utøves med sammenbitte tenner mens man løper alene. Hvis man husker at sunnhet ikke er fravær av sykdom, men også livsglede og ellers følger de rådene som vi har samlet her, er man godt på vei til en sunnere livsstil for hele familien.

Sunn livsglede

Gjør matlagingen til en felles opplevelse, spill fotball i hagen, du trenger ikke å være en Ronaldo for å ha det moro med fotballen, eller gå tur med hele familien. Sunnhet i en familie handler også om livsglede. En glad familie lever også fysisk sunt. Og det tyder på at det er behov for mer livsglede inn i våre ofte stressbetonte hjem og familier. Nesten halvparten av familiene som ble spurt i en undersøkelse om hvordan de taklet hverdagen, opplyser at de har vanskelig for å få den til å henge sammen. I tillegg bombarderes vi med undersøkelser som viser at vi lever for usunt, beveger oss for lite, og i det hele tatt bør legge om livsstilen vår.

Den dårlige samvittigheten har derfor ofte gode vilkår. Men den fører sjelden til forandring, så gi slipp på den dårlige samvittigheten og stress ikke med å leve opp til de utallige rådene og forventningene du møter daglig. Med de få – og enkle – rådene du får her, kommer du faktisk mye lenger enn man skulle tro med hensyn til et sunt familieliv.

Dropp tobakken

Røyking er årsak til et altfor høyt dødsfall hvert år, og halvparten av tilfellene er forårsaket av kreft. Røyking har dessuten stor betydning for antall hjerte- og karsykdommer, og hos barn er røyking sterkt medvirkende til mellomørebetennelse, lungebetennelse, bronkitt og astma.

Røyking er den eneste virkelige risikofaktoren vi har med hensyn til sunnhet i familien i følge ekspertene. Det er ingen tvil om at det viktigste rådet som kan gis, er å droppe alt som heter tobakk. Passiv røyking er den viktigste enkeltfaktoren i forhold til barns sykelighet. Foreldre og barn bør derfor oppfatte dette som et ”Røyking Forbudt” skilt!
Hvis man virkelig ønsker å gjøre noe som monner i forhold til å sørge for barnas sunnhet, da bør røyking helt og holdent fjernes fra barna.

Sørg for et godt inneklima

røyking av sigarett

Passiv røyking er enda mer skadelig for barn enn for voksne

Inneklimaet har stor betydning for sykdommer som allergi og astma. Begge disse sykdommene øker med foruroligende hastighet, dette gjelder både voksne og barn. Mørketallene her er store.

Det skandinaviske klimaet gjør at vi holder oss mye innendørs. Derfor er kvaliteten på inneluften viktig både for voksne og barn, spesielt for dem som plages av astma og allergier. Et godt inneklima avhenger av mange ting, som støv, fuktighetsgrad, og om temperaturen er høy. Høy luftfuktighet i hjemmet gir god grobunn for sopp og midd som mange er allergiske overfor.

Grundig utlufting flere ganger om dagen er ett av de viktige, men også enkle rådene som sikrer at du får et godt inneklima. Rengjøringen er minst like avgjørende. Arbeidet forenkles dersom du sørger for å ha bare gulv i stedet for tepper, ikke for mange møbler (dessuten blir det plass til flere Legoklosser…) og for mye nips som samler støv.

Hvis noen i familien er disponert for allergi bør man også være forsiktig med pelsdyr. Man bør tenke seg godt om før man skaffer seg hund, katt eller andre pelskledde dyr. For familier som ikke er rammet av allergier, er kjæledyr til gjengjeld en kilde til mye glede. For en hunds vedkommende får du i tillegg masse frisk luft og mosjon.

Vask hendene

God hygiene er et av de aller viktigste rådene når det gjelder sunnhet i familien. Man bør for eksempel legge stor vekt på å vaske hendene. Dette gjelder ikke bare barna, men også de voksne. Lærer barna å vaske hendene før måltidene og etter å ha vært på toalettet, unngås mange av de infeksjonene som overføres fra hånd til munn, som for eksempel brennkopper (impetigo). Undersøkelser viser at det er en klar sammenheng mellom god hygiene og antallet barn som blir syke.

Det viser seg da også at barn i langt høyere grad blir syke når de er i barnehagen enn hjemme. Barn i institusjoner har dobbelt så høy risiko for å bli syke som de som er hjemme. Uansett skal barna tas hånd om, så hvis man har muligheten for å velge, er dagmamma (eller – pappa) absolutt å foretrekke for de aller minste. Men også denne løsningen har sine ulemper i og med mange dagmammaer samler flere barn i felles oppholdsrom eller lekestuer. Derfor kan barn med allergier utsettes for mange smittekilder uansett. I siste instans kan det bli nødvendig for foreldrene å ta seg fri fra jobben for å passe barna selv slik at barna kan bli raskt friske igjen.

Spis grønt

Antallet overvektige har hatt en eksplosiv økning. Dette fører blant annet til en rekke følgesykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kreft. Svært mange i vårt samfunn anses å være overvektige, og den sterkeste økningen finner vi hos barn. Mange er desidert fete, og fedmen sprer seg mer og mer, især hos blant unge mennesker.

En familie som ønsker å fremme sunnhet og god helse, bør derfor spise frukt og grønnsaker, si farvel til fettholdige matvarer og bevege seg i mye større grad. Det trenger slett ikke være kjedelig. Det kan for eksempel være en god idé å gjøre matlagingen til en felles opplevelse og leve med og akseptere at det tar litt lenger tid når barna skal skrelle gulrøttene.

Et godt familieliv handler i stor utstrekning om å gi seg tid. Ikke minst i forbindelse med måltidene.

Det er viktig å gi seg tid, ta det med ro og la barna få hygge seg med maten og prøve seg frem. Husk at barna selv må få bestemme hvor mye de skal spise, slik de voksne må bestemme hva de spiser. Det handler heller ikke bare om fysisk sunnhet, men om psykisk helse og sunnhet. Vi trenger å være sammen. Sørger du for å få inn mer livsglede i tilværelsen, bidrar det også til at vi fysisk sett holder oss mer sunne.