Innholdet i denne artiklen er kontroversielt og ikke alle er enige i påstandene.

Her kan du lese mer om motstanden mot vaksine og bivirkninger av vaksine: VAKSINEAKSJON.NO

Far og mor: Pass på meslingene!

Skal du utenlands i sommerferien – med eller uten barn – så pass på at du ikke får med deg meslinger i bagasjen hjem. Svært mange blir smittet i løpet av sommeren

Et av WHO’s mål for 2015 er å ha utryddet meslinger i Europa. Men utviklingen går i motsatt retning. Det siste året døde 8 personer i Europa av den svært smittsomme sykdommen.

Man regner med at mer enn 100 000 unge voksne er mottakelige overfor sykdommen. Og i Europa har det vist seg at man har vært altfor dårlige i bestrebelsene på å utrydde meslinger.

Altfor få er vaksinert

Det finnes mange foreldre som lar være å vaksinere barna sine mot blant annet meslinger.

Det finnes mange foreldre som lar være å vaksinere barna sine mot blant annet meslinger.

Meslingviruset er ekstremt smittsomt. Faktisk vil én enkelt person kunne smitte hele 15 andre personer som igjen vil kunne smitte ytterligere 15 andre osv.

For å bli i stand til å utrydde meslingene må minimum 95 % av befolkningen være immune. Dessverre forholder det seg slik at altfor få barn i Europa er blitt vaksinert. Det skyldes antakelig foreldrenes manglende uvitenhet om sykdommens alvor. Dagens foreldre har ikke opplevd risikoen for smittsomme sykdommer slik man gjorde tidligere. Derfor er heller ikke incitamentet for å beskytte og vaksinere barna like stor. Mange foreldre har en oppfatning om at vaksinene er farligere enn selve risikoen for å få meslinger.

Meslinger finnes over alt

Om du som voksen ikke er vaksinert, eller ikke har hatt sykdommen som barn, anbefales det å vaksinere seg før sommerferien. Det samme gjelder for barna dine.

Meslinger finnes overalt i Europa. Og faren for epidemi er stor dersom en som ikke er vaksinert får med seg sykdommen hjem fra sommerferien.

En oversikt over antall smittede i Europa i 2011:

Frankrike: 15.206
Spania: 1.986
Tyskland: 1.609
Italia: 5.181
Norge: 39
Monaco: Ikke rapportert (kan ha forekommet)
Luxembourg:  Ikke rapportert (kan ha forekommet)