Det er en god idé som foreldre å sette klare regler for hvem, hvor, når og hvordan man skal håndtere fyrverkeri. Hvert år skades mange barn av fyrverkeri, spesielt blant de som tenner på selv. Har dere fastsatt hjemme hos dere selv hvordan fyrverkeriet skal håndteres på nyttårsaften?

Når nattehimmelen lyses opp på nyttårsaften, er det mye fyrverkeri som er tent på av barn under aldersgrensene. Dessverre er det ofte barn som fyller opp skadestatistikken på nyttårsaften. Det er flere gutter enn jenter som blir skadet. Felles for de fleste ulykkene, er at de kunne lett vært unngått.

Husk at den nedre grensen for stjerneskudd i kategori 1 (de minste) er 12 år, mens den er 18 år for kategori 2 (de største). Aldersgrensene er også å finne på pakningene med fyrverkeri. I Norge har privat tenning av raketter vært forbudt siden 2008.

Skader kan forebygges

Lær barna dine om farene ved fyrverkeri. Gjennom forklaring og undervisning, kan man hjelpe barna med å forstå farene, samt hvordan man forebygger skader. Dette er en enkel måte å sikre seg litt bedre.

Kan de unge håndtere fyrverkeri?

Unngå ulykker på nyttårsaften – lær barna om farene.

Unngå ulykker på nyttårsaften – lær barna om farene.

Undersøkelser viser at svært mange barn under aldersgrensene får lov til å fyre opp fyrverkeri på egenhånd. Dette til tross for lovverket og all opplysning som viser at barn ofte skades av fyrverkeri. Det er selvsagt at det beste er at en voksne håndterer kruttet og fyrstikkene.

Dersom du likevel gir barna lov til å antenne fyrverkeriet, så er det særdeles viktig at det alltid er en ansvarlig voksen til stede. I tillegg bør man være påpasselig med at fyrverkeriet antennes på et egnet sted. Barn er ikke alltid bevisste sine handlinger og konsekvensene av disse. Det er noe som er spesielt viktig å tenke på, når det angår fyrverkeri. I tillegg er barna mindre motorisk utviklet enn voksne.

Det kan få konsekvenser både for hvordan fyrverkeriet tennes på, og for reaksjonstiden og reaksjonsmåten dersom noe går galt. Som forelder er det ditt ansvar å sørge for at barna har gode rollemodeller, også når det kommer til morsomheter som fyrverkeri.

Hva bår barna vite om fyrverkeri?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gir gode råd om hvordan fyrverkeri skal håndteres. Det er viktig at både de voksne og barna kjenner til reglene. Ta en prat med barna om disse, samt om hvorfor reglene er utarbeidet. Man trenger ikke tegne et skremmebilde, men likevel være alvorlig og grundig nok til at barna selv forstår farene ved fyrverkeri og tenning av ild.

Fyrverkeri skal være en morsom opplevelse som ikke trenger bli ødelagt av ulykker. Her er fem forhåndsregler man burde kunne, både foreldre og barn:

1. Bruk alltid beskyttelsesbriller.
2. Bruk kun godkjent fyrverkeri – aldri hjemmelaget eller ulovlige produkter.
3. Hold aldri påtent fyrverkeri i hånden.
4. Hold sikkerhetsavstanden, og len deg aldri mot fyrverkeriet.
5. Gå aldri tilbake til et defekt fyrverkeri etter at du har tent på, selv om det ser ut til å ha slukket.