”Jeg har hørt at det er en del foreldre som benytter ”God natt og sov godt” – metoden. Denne metoden innebærer at små barn skal gråte seg i søvn. Dette er jeg sterkt i mot. Hva mener dere?”

Du kan lese svaret her:

Spørsmål

Hei!

Det er ofte innlegg om søvn (på denne siden), og folk har jo mange forskjellige holdninger om dette temaet.

Ofte leser jeg at foreldre bruker ”God natt og sov godt – metoden som går ut på at små barn skal gråte seg i søvn. Man lar altså barnet gråte før man går inn til det hvert femte minutt for så å gå ut igjen. Det er mange som ener at dette er den ”rette” måten å gjøre det på. Og det er akkurat dette jeg er så utrolig uenig i!

Jeg mener at det ikke er godt for barn å gråte. Fem minutter er ufattelig lang tid for et lite barn som ligger alene og gråter – særlig når de ikke har noen fornemmelse av tid. Jeg mener at barn gråter fordi det er en grunn til det, om det nå bare er fordi det føler seg usikker på hva som skal skje, og at barnet derfor har bruk for trøst, eller hva det nå kan være.

I tillegg synes jeg at sengen skal forbindes med noe godt slik at barnet kan gi slipp på dagen og overgi seg til søvnen i ro og fred. Sengen skulle jo gjerne være et trygt og godt sted å være.

Hva mener dere som fagpersoner?

Svar

Sengen skal være et trygt sted

baby som sover
God søvn er viktig for både barn og foreldre

Det du tar opp, er et svært sentralt punkt. I 4-6 måneders alderen utvikles barnets bevissthet i stor grad, og det orienterer seg mer og mer mot sine omgivelser. Barnet kan allikevel ikke på noen måte beregne konsekvenser eller oppføre seg utspekulert, men dette er den alderen da vaner er i ferd med å være/bli innarbeidet.

Du har aldeles rett i at man bør gi barna gode legge- og sovevaner, og at det normalt ikke skal ligge i sengen og gråte seg i søvn. I stedet skal de som du sier få oppleve sengen som et trygt og godt sted å være.

Dersom man som foreldre ikke helt fra starten har fått innarbeidet gode og hensiktsmessige vaner, kan det skyldes flere ting. For eksempel at foreldrene ikke har vært tydelige nok i de signalene de gir barnet, at barnet er et kolikkbarn, eller av andre grunner.

Dersom foreldrene selv ikke klarer å endre uheldige vaner, kan det være nødvendig med andre virkemidler. Her kan prinsippene fra ”God natt og sov godt” være brukbare i noen familier. I løpet av noen få dager kan da familien endre vanene slik at barnet ikke over lang tid skal ligge og gråte seg i søvn. Dette er slett ikke godt for noe.

Vårt poeng er at ”God natt og sov godt” kan være bra for noen familier dersom en dårlig vane skal endres – også i 5 måneders alderen, men det er en hårfin balanse her, så det er svært viktig at man ikke i stedet skaper et utrygt og forvirret barn.

Ta utgangspunkt i barnet

Det kan blant annet være nødvendig å arbeide med familiens signaler og relasjoner både generelt og spesifikt. Det er ofte her hunden ligger begravd. Har man et barn med umodent tarmsystem som trenger å bæsje eller prompe, og at det er derfor det gråter, må barnet ha hjelp til dette. Da kan man glemme den ovenstående metoden fra ”God natt og sov godt”. Dette gjelder også om barnet er langt eldre. Er barnet et svært utrygt barn, vil vi absolutt ikke anbefale denne metoden. Da er det andre verktøy og virkemidler som skal til.
Det finnes mange andre baker om barn og søvn med andre innfallsvinkler og løsninger på søvnproblemer. Og det er viktig at man finner den metoden som er best tilpasset sin egen families normer og holdninger.