Et godt nettverk og samarbeid mellom foreldre, kan forebygge mobbing og støtte opp om trivsel og inkludering. Les hvordan her!

Har du barn som skal begynne i skolen til høsten? For mange foreldre er barnas skolestart en god blanding av både glede og bekymringer. Hvordan blir barnas nye hverdag nå? Hvordan skal vi takle det dersom barnet vårt blir mobbet? Hva gjør vi hvis vårt eget barn mobber?

Det er ikke bare for barna at skolestart er ensbetydende med en helt ny hverdag med mange nye ting man må forholde seg til. For foreldrene betyr skolestarten at nye relasjoner og muligheter også åpner seg, men det følger også med nye krav. Det er en klar fordel å være godt forberedt på de nye utfordringene.

En god start på skoletiden kan være avgjørende for barnas sosiale liv de neste årene. Med et godt nettverk og samarbeid mellom foreldrene, kan mobbing forebygges, samtidig som men tilrettelegger for trivsel og inkludering.

Her er fem gode råd til dere som er foreldre

Godt samarbeid mellom foreldre skaper inkludering og forebygger mobbing.

Godt samarbeid mellom foreldre skaper inkludering og forebygger mobbing.

Vær åpen og imøtekommende
Vis barna at skolen er et godt og viktig sted å være. Snakk aldri nedsettende om lærerne, klassekamerater eller andre foreldre. Slikt smitter over på dine egne barn.

Bruk tid på å bli kjent med de andre foreldrene
Foreldrenettverket er viktig for en velfungerende skoleklasse. Foreldre som kjenner hverandre, er bedre rustet til å forebygge og løse konflikter, slik at småting ikke får eskalere. Mange konflikter lar seg enkelt løse før de blir for omgripende, ved at foreldrene tar tak og snakker med hverandre. Samhold omkring barna, gir samhold også mellom barna.

Støtt opp om sosiale aktiviteter
Når foreldrene steller i stand felles aktiviteter med alle barna i klassen, utenfor skoletiden, styrkes samholdet og man blir kjent med hverandre. I tillegg blir man også kjent med foreldrene til barn som dine egne barn ikke leker like ofte sammen med. Det kan være med på å hjelpe mot at det dannes klikker, og samtidig sikre at alle er velkommen i klassefellesskapet. Slike aktiviteter kan gjennomføres både enkelt og rimelig dersom man er litt kreativ. Som et eksempel; hva med en søndag der alle barn og foreldre samles for å rengjøre og sette i stand syklene sine?

Sett foreldresamarbeidet på dagsorden til foreldremøte
Foreldremøter er til for foreldrene. Ved å sette foreldresamarbeidet på dagsorden, kan du som forelder medvirke til at de andre voksne også får diskutert hvordan samarbeidet fungerer i deres klasse.

Lag foreldreavtaler om felles spilleregler i foreldregruppen
En felles avtale med nedskrevne regler for avvikling av fødselsdager og lekegrupper, hvordan klassens omgangstone skal være og lignende, er viktig. Mange misforståelser, skuffelser og konflikter kan forebygges på denne måten. Bruk tiden godt på første foreldremøte til å få på plass et godt foreldrefundament for ditt barns skoleklasse.