Norge har flere ganger blitt kalt den mest digitale nasjonen i Europa. Ja, det er sant at de fleste nordmenn stiller seg positivt til bruk av teknologi og internett, både til private og offentlige ting.

Men hvordan skiller vi oss når det kommer til internettbruk innad i landet? Er det store forskjeller mellom kvinner og menn?

Shopping

Mens både kvinner og menn handler omtrent like mye på nett, finner man en del forskjeller i de ulike shoppingkategoriene. For eksempel, kvinner tyr ofte til online handel når det kommer til mat, husholdningsprodukter, klær og billetter til ulike arrangement.

Etterutdanning

Internett er en fantastisk ting. Nå til dags trenger du ikke å gå tilbake til den fysiske skolebenken for å lære noe nytt. Men kvinner er ikke så flinke til å utnytte de mulighetene. Hele 22% menn bruker online læringsmateriell sammenlignet med bare 16% kvinner. Og 14.3% flere menn enn kvinner tar nettkurs.

Helse

Selv om menn er litt bedre enn kvinner på å bruke nettjenestene til helsemyndighetene, er kvinner mye mer interessert i helse generelt. 72% kvinner bruker internett til å søke opp helserelatert informasjon i motsetning til bare 58% menn. Dette kan antyde at kvinner bryr seg mer om helse.

Pengespill

Når det kommer til pengespill og lotteri, har faktisk kvinner begynt å spille mer og mer på nett. Tidligere er det unge menn mellom 24 og 35 år som har spilt mest online casino og spilleautomater på nett, men i de siste årene har fordelingen blitt mer eller mindre lik.

Sosiale medier

Kvinner og menn har også klare preferanser når det kommer til sosiale medier. Kvinner dominerer Facebook, Snapchat, Instagram og Pinterest. Den sistnevnte er den plattformen som har størst andel av kvinner med hele 71%.