I og med loven som kom om at det nå er påbudt å bruke bilbelte også i baksetet, har antall barn som er blitt alvorlig skadet gått markert ned. Sikkerheten er i tillegg blitt atskillig bedre og godt hjulpet på vei av nytt utstyr og endrede holdninger til sikring av barn i bil.

Det blir stadig sikrere å være barn i bil. Det har vært en betydelig nedgang i ulykker med barn under 12 år.
Det går i riktig retning. Tendensen har vært tydelig i flere tiår. Færre dør. Færre får alvorlige skader.
Det viser altså at det nytter med holdningskampanjer og forebyggende tiltak. Det er få områder hvor forbedringen er så drastisk som nettopp i forhold til fatale trafikkulykker der barn er involvert. Generelt skjer det færre alvorlige ulykker enn for 30 – 40 år siden. Her har sikkerhetsbelte og annet sikkerhetsutstyr hatt mye å si.

Tidligere kunne barna kravle fritt omkring i bilen og ingen ting sikret dem dersom det skjedde en kollisjon, eller om man skulle kjøre av veien. Det var lite eller ingen sikkerhet. Barna kunne lene seg ut av vinduet, slåss med søsken, eller sitte uten å være festspent når mange skulle fraktes sammen til en fotballkamp eller andre arrangementer.

Sikkerhet var ikke i fokus. Derfor mistet også langt flere livet når ulykken først var ute. Det skjedde dessverre også litt for ofte. Altfor mange barn og unge mistet livet i trafikkulykker. Altfor mange foreldre og pårørende måtte gå i begravelse på grunn av ulykker i trafikken. 

Om man ser spesifikt på ulykker der barn er passasjerer i biler og utelater dem som ferdes som fotgjengere og syklister, eller sitter i barnevogn, ser vi den samme nedadgående tendensen.

Påbud om sikkerhetsbelte også i baksetet var en milepæl

Bedre utstyr og strengere forskrifter har blant annet ført til at færre barn skades i trafikken.

Bedre utstyr og strengere forskrifter har blant annet ført til at færre barn skades i trafikken.

Forbedret infrastruktur, sikrere biler, mer utstyr, flere påbud og regler, strengere straffer og bøter har vært med på å skape den positive utviklingen. For eksempel spiller det inn at kravet om fastspenning av barn og sikrere utstyr ble en del av skoleskyssordningen. Bussjåføren har ansvar for at barn under 15 år er fastspent, men bruken er fortsatt for lav, og det er heller ikke enkelt for bussjåføren å følge opp.

Jo eldre barna blir, jo mindre bryr de seg

Undersøkelser viser antall ulykker og skader øker jo eldre barna blir. De transporteres mer i bil generelt sett, så dette kan være noe av forklaringen, men det kommer også av at de voksne tenker mindre på sikkerheten når barna blir eldre. Foreldrene bekymrer seg ikke så mye som de gjorde da barna var mindre.

Kanskje er de heller ikke klar over statistikken som viser at man ikke bør fire på sikkerheten selv om barna er blitt større, og tenker at de nå klarer seg selv i større grad. Det gjelder altså å holde på de gode vanene også når barna vokser til. Vær konsekvent. Forsett med å sjekke at barna er fastspent. Som regel er det ikke viljen det går på, men at man blir litt mer tilfeldig med sikkerheten etter hvert og ikke er nøye nok med å sjekke at den er optimal.

Det er nok derfor ikke foreldreglorien som skal pusses først og fremst når vi ser på den positive utviklingen.Nedgangen i antall ulykker og alvorlige skader med barn i bil, er først og fremst et resultat av ny teknologi som har gjort det mulig å minske risikoen, snarere enn at det er foreldrene som er blitt mer ansvarlige. 

Vi etterspør ofte sikkerhet som forbrukere, og høy sikkerhet er mer blitt en forutsetning enn et reelt valg i forbindelse med bilkjøp. Det er ingen unnskyldning lenger for ikke å ta barns sikkerhet i bil på alvor. Den gamle diskusjonen mellom mor og far om valg av bil trenger ikke lenger gå på bekostning av sikkerheten (fortsatt er det nok kanskje slik at det er mor som er mest opptatt av sikkerheten, mens far ønsker seg en bil som ikke bare er et trygt transportmiddel).

Et barnesete i en smart bil skaper balanse mellom ansvarlighet og omsorg også for ”mannen”, selv om nok de fleste menn ikke skryter av at de har det siste i sikkerhetsutstyr av airbags og det siste tryggeste i barneseter når de er ute på byen med ”gutta”. Da er det fortsatt hestekrefter, aluminiumsfelger, skyvetak, fjernkontroller og høyttaleranlegg som teller.