Redd Barna har nettopp publisert de ferske resultatene av sin årlige «Mothers Index», den 13. i rekken. Redd Barna lager hvert år en rapport om tilstanden hos verdens mødre. Her kåres de beste og verste stedene i verden å være mamma.

Norge på topp

I følge rangeringen, er det mødre i Norge, Island og Sverige som har det aller best. På de neste plassene finner vi blant annet Danmark, Finland, Nederland, New Zealand og Irland. På verstinge-plassen finner vi Niger. Niger er i i selskap med blant annet Sudan, Mali, Chad , Kongo, Afghanistan og Mali på bunnplasseringene. 165 land deltok i undersøkelsen, hvorav 43 industriland og 122 u-land.

Markant skille mellom industriland og u-land

Undersøkelsen som rangeringen i indeksen bygger på, er en analyse av ulike indikatorer på kvinners og barns helse og velvære, og viser et markant skille mellom u-land og industriland. Det man ser på, er blant annet risikoen for å dø under fødselen, andelen kvinner som bruker moderne prevensjonsmidler, antall barn som dør før fylte 5 år, andel kvinner i regjeringen, andel fødsel med utdannet helsepersonell til stede. Man kan tydelig se at det å gi kvinner tilgang til utdanning, mulighet for økonomisk grunnlag og tilgang til helsetjenester, gir kvinner og deres barn store muligheter for å bevare liv og helse.

Mothers Index er et ledd i Redd Barnas «State of The World Mothers 2012», som tar for seg de ulike måtene kvinner i verden bidrar til å opprettholde liv og helse på for mødre, nyfødte og små barn. Gjennom å sette fokuset på arbeidet disse kvinnene gjør, ønsker Redd Barna å sterkt oppfordre til å bringe flere jordmødre og leger til de fattigste landene i verden. I Norge kalles kampanjen «Alle som en» : Alle som en» er en kampanje som utfordrer verdens ledere til å sørge for at barns rett til overlevelse og god helse ikke avhenger av hvor i verden man blir født».

Kilde: Redd Barna