Et budsjett er en plan for hvordan du planlegger å prioritere pengene dine fremover. Det gir deg et bedre overblikk over økonomien din. Ved å få oversikt over inntekter og utgifter, danner du deg et bilde av hvordan økonomien din ser ut, og hvordan du prioriterer pengene dine. Det første steget er å legge et budsjett, hvor det neste er å faktisk holde seg til det, noe som kan være spesielt vanskelig som småbarnsforelder.

Inntekter

Begynn med å finne inntektene dine. Dette kan være lønn fra jobb, pensjon, trygd, investeringer eller andet. Ved å vite hvor mye du får inn på konto i måneden, er det lettere å prioritere utgiftene sine. Husk å ta med inntekter som barnetrygd og/eller kontantstøtte.

Faste utgifter

Finn dine faste utgifter per måned. Dette er utgifter du betaler fast,- som husleie, barnehage, abonnementer, forsikringer eller elektrisitet.

Det kan være lurt å gå 12 mnd tilbake, for å se hva dine fast utgifter faktisk er. Noen faste utgifter kommer nemlig hver måned, mens andre kun kommer hvert kvartal eller årlig. Fordel dermed de faste utgiftene utover året, med det samme beløpet hver måned. Da sikrer du deg at du har råd til å betale de faste utgiftene når de kommer, uansett hyppighet.

Rådighetsbeløp

Ved å trekke alle faste utgifter fra inntekten din, finner du rådighetsbeløpet ditt. Rådighetsbeløpet er det beløpet du har til å bruke på variable utgifter. Dette beløpet er svært nyttig å vite om, da det legger et grunnlag for hvor mye du har å rutte med i måneden på andre ting, enn de faste utgiftene.

Variable utgifter

Variable utgifter er de utgiftene som varierer fra måned til måned. Dette er typisk utgifter til mat, klær og gaver. For å danne deg et bilde av hva du bruker penger på, kan det være smart å undersøke hva du har brukt penger på de siste 3 månedene. Da er det lettere å planlegge hva du kommer til å bruke de neste månedene.

Et godt tips er å sette de variable utgiftene inn i forskjellige kategorier. På den måten ser du raskt om du bruker for mye penger på for eksempel “barneklær” eller “leker”.

Fremtidige variable utgifter

Ved å danne deg et bilde av hva du pleier å bruke penger på, gjør dette det lettere for deg å planlegge hva du vil bruke penger på i fremtiden.

Her er det en fordel å starte med de helt livsnødvendige postene, da de er de viktigste.

Ikke glem at det er smart å sette av penger til sparing. Da er du bedre rustet om noen uforutsette utgifter plutselig skulle komme. Da er du også bedre rustet når du står overfor større omkostninger som f.eks. ny barnevogn, ny TV eller andet. Selv om dette kan være nokså vanskelig i perioder med mye utgifter, som nettopp småbarnsforelder, finnes det mange metoder for å bare spare litt. På sikt kan “litt” bli til “mye”.

Balansere budsjettet

Hele poenget med et budsjett er at det skal være i balanse. Det vil si at det ikke skal gå i minus. Går det i minus, betyr det at du planlegger å bruke mer penger enn det du har tilgjengelig. Derfor er det smart å legge et budsjett, da man kan planlegge økonomien sin fremad, og sørge for at man havner på plussiden.

Dog er det viktig når man legger et budsjett å være realistisk. Hvis man ikke er realistisk, øker risikoen for at man ikke klarer å holde seg til budsjettet.

Om budsjettet ditt går i minus, betyr det at du planlegger å bruke mer penger enn du har. Derfor kan det være lurt å gå over utgiftene sine, og prioritere annerledes. Eller eventuelt øke inntektene dine.

Om det er helt nødvendig kan en kortvarig løsning være å ta opp lån. Dog skal du være helt sikker på at du kan tilbakebetale det innenfor låneavtalens frister. Hos Matchbanker.no kan du sammenligne lån, og finne et som passer din økonomiske situasjon best. Her er det også nyttig informasjon om forskjellige lån, så du kan lese deg opp på hva som vil lønne seg mest for deg.

Hvis man over en lengre periode, har et budsjett som går i minus, kan dette lede deg inn i alvorlige økonomiske problemer. Ta derfor grep om økonomien din, før det kan føre til vanskeligheter for deg.