Det finnes en del land i verden som år etter år dominerer lister over land som overvåker, knebler eller kontrollerer Internett slik at befolkningen ikke får den frie informasjonen de burde ha fått.

En verstingliste som er utarbeidet av journalistene fra Reportere Uten Grenser viser land som sensurerer eller kontrollerer Internett på en måte som er negative for innbyggerne.

Det er selvsagt viktig at absolutt alle land i verden gir alle innbyggere full tilgang til Internett og ikke overvåker og spionerer på  innbyggere som søker opp informasjon, det er viktig av mange grunner.

– Utdannelse og kunnskap, personer og samfunn tjener på at kunnskap økes.
– Politisk frihet, med kunnskap om politikk kan hver borger være med på å styre et land ved å ta beslutninger de føler er riktige.
– Korrupsjon, Internett avslører korrupsjon og nære bånd mellom maktpersoner.

Når man i tillegg vet at en del av landene på listen er fattige land så er det ekstra viktig at innbyggerne har et fritt Internett, fordi fattige folk ofte ikke har