Om barnet er skolemodent handler om langt mer enn hvilket år det er født. Les her om hva barna bør kunne før de kan anses som modne nok til å begynne på skolen.

Vanligvis er barna skolemodne det året de fyller 6 år. Modenheten handler likevel om mer enn alderen. Det er viktig at barnet ditt er både intellektuelt og sosialt modent nok for de nye utfordringen som skolegangen byr på.

Slik ser du om barnet er skoleklar

Intelligens

Du kan se at barnet er klar for de nye utfordringene dersom det for eksempel:
• er ivrig etter å lære nye ting
• virker klar for nye utfordringer
• kjeder seg i barnehagen
• er interessert i tall og bokstaver
• øver seg på å skrive tall og bokstaver

Barn som lager mye uro i barnehagen, er ikke alltid små bråkmakere. Ofte skyldes uroen at barnet rett og slett mangler utfordringer. Dette er noe skolen kan gi dem.

Konsentrasjon

På skolen er det færre voksne til å ta seg av hvert enkelt barn. Dersom barnet skal fungere på skolen er det viktig at:
• Barnet kan ta i mot og forstå en felles beskjed. Når læreren sier at de skal kle på seg yttertøyet, spise matpakken eller pakke sekken, skal barnet forstå og utføre dette.
• Barnet bør kunne sitte noenlunde stille i cirka 20 minutter, lytte til høytlesning og konsentrere seg.

Motorikk

Et barn som leser en bok

Vær oppmerksom på barn som viser interesse for tall og bokstaver. Dette er et godt tegn på skolemodenhet.

Når barnet skal begynne på skolen, bør det kunne ta seg av seg selv til en viss grad. Siden de voksne ikke alltid er tilstede med hjelp, bør barnet kunne:
• Gå på toalettet selv, tørke seg selv og vaske seg på hendene.
• Kle av seg yttertøy på egen hånd, selv om klær og sko har lisser, knapper og glidelåser.
• Grovmotorisk bør barnet kunne stå på ett bein, hinke, kaste og gripe.
• Finmotorisk bør barnet kunne holde en blyant eller pensel, samt klippe med saks.

Språk

Barnet bør kunne:
• Snakke forståelig
• Kommunisere normalt med voksne og barn
• Ha et noenlunde variert ordforråd
• Føre en samtale
• Gjenfortelle en historie fra for eksempel en bok
• Kjenne sanger (og kanskje kunne synge de)
• Gjenta rim og regler

Hjelp barnet

Det er mange nye ting et skolebarn skal lære seg å mestre. Ofte er det nødvendig at foreldrene hjelper barnet til å lære og forstå. Lag gjerne en plan for å trene på å ta av og på klærne, gå på toalettet selv, vaske hender og lignende som du vet barnet bør kunne før det begynner på skolen. Tren også jevnlig på finmotoriske gjøremål, som tegning og skriving, klipping og liming.

Få en god skolestart

Vær oppmerksom på om barnet viser interesse for bokstaver og tall. Grip muligheten når den oppstår, til å hjelpe og inspirere barnet. Det som er morsomt, lærer vi fortere og bedre. Butikken gir mange gode muligheter til å øve på både tall og bokstaver. Slike muligheter finner du overalt.

Snakk med pedagogene

Skolemodenhet vurderes ikke kun av foreldrene, men er et samarbeide mellom foreldre, de ansatte i barnehagen og de kommende lærerne. Ta i bruk kunnskapen fra de som har lang erfaring med barn som skal begynne på skolen!