Har du gjort som så mange andre før deg, og gått hardt inn for å slutte å røyke? Da er det viktig å ha en god plan for gjennomføringen. Her kommer det derfor noen gode tips, som kan gjøre reisen din mot et liv uten en sigarett i hånden litt lettere.

Det første som er lurt, er å sette seg en dato for røykeslutt. Gjerne noen uker fram i tid, slik at du kan forberede deg mentalt på å slutte. Skriv gjerne ned noen tanker om hvorfor du ønsker å slutte og hva du ønsker å oppnå ved å endre på denne uvanen.

Hva du gjør når røyksuget kommer, kan være helt avgjørende for om du greier å slutte eller ei. Blir abstinensene for store kan det være en idé å prøve snus i stedet for røyk. Da aller helst en variant som ikke inneholder tobakk. Det kan være med på ta fokuset ditt vekk fra røyksuget.

Gode strategier

De som greier å slutte å røyke, er de som har gode strategier når røyksuget melder seg. Det være seg å ta en spasertur, trene, spise en sjokoladebit eller lignende. Mulighetene er mange. Kanskje kan du starte med den nye hobbyen som du har hatt lyst til å starte med en tid?

Det kan også være lurt å lene seg på andre som også har tenkt til å slutte. På den måten kan dere være ansvarlige ovenfor hverandre og støtte hverandre opp når det trengs. Dessuten finnes hjelpetilbud som nettsiden; www.slutta.no eller appen «Slutta». Du kan også ringe røyketelefonen på: 800 400 85, for å få veiledning.

Det er viktig å ha troen på at du kan endre deg, ellers vil prosjekt røykeslutt være ganske forgjeves. Du må stole på at du er god nok og har disiplin nok til å gjennomføre. Gevinstene der framme er bedre fysisk form og helse, lettere pust, mindre sykdomsplager og en stor dose mestringsfølelse.