Tiden etter 2. verdenskrig har vært preget av mye endring og utvikling for landet og den enkelte. De første årene ble i stor grad bruk til gjenoppbygging. På sekstitallet kom det en utdanningseksplosjon som nådde begge kjønn. Syttitallet startet med at likestilling kom inn som en viktig politisk premiss for utviklingen av den norske familiepolitikken. Det var ikke lenger mulig å støtte en politikk hvor Norge var Nordens husmorland nummer en.

De sosialdemokratiske regjeringene drev en aktiv politikk under slagordet ”Valgfrihet.” Kvinner skulle selv kunne velge arbeidet utenfor hjemmet selv om de også hadde en rolle som mødre.

Familiepolitikken fikk et nytt fokus. Nå skulle den sikre at også barna fikk en del av den voksende velstanden i landet. Barnetrygd, skatt og matvaresubsidier var viktige elementer i den nye politikken. Politisk ble det tatt grep slik at arbeidslivet ble bedre tilpasset foreldre. Det ble laget subsidierte barnehager og andre tilsynsordninger. Det viktigste enkelttiltaket var innføringen av svangerskapspermisjonen med full lønn. Etter hvert som landet og behovene våre har utviklet seg, har politikere tatt grep og nye ordninger og elementer i familiepolitikken kommet til.

På begynnelsen av 70-tallet var fødselspengene på kr 432. Kvinner arbeidet til de fødte og fikk innvilget 12 ukers permisjon.

En av kvinnene som sto på barrikadene for kvinners rettigheter den gangen, Brit Fougner, gav for noen år siden et intervju til Dagbladet hvor hun fortalte; ”Med det første barnet hadde jeg 12 uker svangerskapspermisjon, og med nummer to fikk jeg 16. Første gang jobbet jeg på fredag og fødte på søndag. Andre gang gikk vannet på jobben. Jeg satte meg i bilen og kjørte til sykehuset. Bilen satte jeg på parkometer, så gikk jeg inn og fødte, fortalte Brit Fougner.”

Mennenes deltagelse var laber. De hadde rett til en uke fri, men de fleste gikk rett tilbake til arbeid etter fødsel.

I dag er mye forandret. Far kan ta ut 10 ukers ”pappaperm.” Mødre har rett til en 10 ukers mødrekvote og det finnes i tillegg en fellesperiode som er på 26 eller 36 uker avhengig av dekningsgraden som velges.

Dagens ordninger gir både mor og far gode muligheter til å følge opp det nye barnet i en mer avslappet atmosfære alene og sammen. Selv om småbarns tiden er fylt med mange aktiviteter med fokus på barnet, vil den også, med litt planlegging, gi andre muligheter. Friheten og tiden som foreldrepermisjonen gir kan f.eks brukes til å teste ut egne entreprenøregenskaper. Hvorfor ikke se på muligheter til å skape en egen bedrift. Internett gir forretningsmuligheter som 70-tallets foreldre ikke hadde. Hva med å starte en egen nettbutikk. Dropshipping er en enkel og ganske genial måte å lage en nettbutikk uten å investere i varelager. Er du flink til å skrive og kanskje brenner for noe spesielt; hvor for ikke starte en egen blogg. Er du glad i spill? Hvorfor ikke teste ut alle de nye mulighetene som nettcasino kan gi. Det Er du glad i å spille på nettet? Hvorfor ikke slappe av en kveld ved å teste alle de nye mulighetene som nettcasino tilbyr? Let blant nye nettcasino for å finne noe du liker. Her finnes mange spennende tilbud som du kan benytte deg av.

Er du en kunstnerisk person som kan tegne eller ta gode bilder? Hvorfor ikke laget et eget nettgalleri hvor din kunst kan deles og kjøpes. Er du en av de som har lært gangetabellen, hvorfor ikke forsøke deg som en valutamegler.

Mulighetene er mange og foreldrepermisjonen kan bli begynnelsen på en ny levemåte.