MittLilleEnglebarn

MittLilleEnglebarn designer og syr barneklær for aldersgruppa 1-10 år. MittLilleEnglebarn har også egen nettbutikken www.mle.as. Vi ønsker oss også flere forhandlere…

Et nytt barnehageår nærmer seg, og for mange små er det kanskje også det første året i barnehagen. Felles i begge tilfeller, er at å gå i barnehage medfører også et visst behov for diverse klær og utstyr til bruk i barnehagen. Her er vår liste over hva vi anbefaler å ha av klær og utstyr til bruk i barnehagen.

Legofoto

Ny info om nettbutikk: Legofoto Fotoapparat av Lego Morsomt fotografering   Barna kan bygge inn legoklossen i andre legoklosser og…